Dakreiniging

Daken

Ontmossen en herbehandelen van pannen en leien daken: plaatsen van een antimosproduct, daarna wordt er met zuiver water afgespoten, herplaatsen antimosproduct, herbehandelen op gewenst kleur van leien daken.