1. Voorstudie:

Een gedetailleerde voorstudie wordt opgemaakt waarin de aard der materialen wordt bepaald, zowel als de graad van aantasting. Vervolgens wordt er bepaald welke reinigings- en renovatietechnieken zullen gebruikt worden, indien nodig adv proefstalen.

2. Reinigingstechnieken:

Het monument wordt gebruikelijk eerst volledig afgeborsteld om oppervlakkige vervuiling te verwijderen. Nadien volgt een behandeling met een biocide of een stoomreiniging om alle organische vervuiling te verwijderen.

De lagedruk micronevel straaltechniek wordt aanbevolen voor het reinigen van historische bouwwerken. De reiniging gebeurt door middel van een specifiek voor het project gekozen granulaat, al of niet met water vermengd, dat op zeer lage druk het oppervlak reinigt.

3. Restauratie
Om de authenticiteit van het te restaureren project zo veel mogelijk te bewaren, wordt zo weinig mogelijk gewerkt met nieuwe materialen. De originele stukken worden zoveel mogelijk herbruikt, dit na ex sito herstelling/ en of restauratie. Enkel indien het niet anders kan, worden nieuwe stukken ingeplaatst. Ook dan wordt de originele staat zo goed mogelijk benaderd.

C.A.M. verzorgt voor u de volledige restauratie: herstellen, vervangen van de fundering, verplaatsen, chemisch en mechanisch verankeren, chemisch en manueel restaureren en indien nodig aanbrengen van waterwerende en/of anti-graffitilaag. Waar nodig worden kleurcorrecties aangebracht om het monument in zijn meest oorspronkelijke staat te brengen.