Restauratie monumenten

1. Voorstudie:

Bepaling aard der materialen, graad van aantasting
mogelijke restauratie- en reinigingstechnieken ( testvlak )

2. Reinigingstechnieken:

Chemische reiniging :
Voornamelijk voor het wegnemen van organische vervuiling
voorbereiding op de mechanische reiniging

Mechanische reiniging
De lagedruk micronevel straaltechniek wordt aanbevolen voor het reinigen van historische bouwwerken
De reiniging gebeurt door middel van een specifiek voor het project gekozen granulaat, al of niet met water vermengd, dat op zeer lage druk het oppervlak reinigt.

3. Restauratie
Om de authenticiteit van het te restaureren project zo veel mogelijk te bewaren, wordt zo weinig mogelijk gewerkt met nieuwe materialen.
Steeds wordt zoveel mogelijk de originele stukken herbruikt, dit na ex sito herstelling/ en of restauratie.
Enkel indien het niet anders kan, worden nieuwe stukken ingeplaatst. Ook dan wordt de originele staat zo goed mogelijk benaderd.

C.A.M. verzorgt voor U de volledige restauratie : herstellen, vervangen van de fundering, verplaatsen, chemisch en mechanisch verankeren, chemisch en manueel restaureren en indien nodig aanbrengen van waterwerende -en/of anti-graffitilaag.
Waar nodig worden kleurcorrecties aangebracht om het monument in zijn meest oorsprronkelijke staat te brengen.