top of page

Dakreiniging...

...is het reinigen van dakpannen met een stoomreiniging of met gebruik van een biocide die achteraf wordt afgespoeld.

Achteraf kan ook een biocide worden geplaatst die een nareinigende werking heeft en het dak vrijwaart van verdere vervuiling.

Deze methode wordt toegepast op daken die veel groenvervuiling vertonen. Leien daken kunnen na de reiniging ook herschilderd worden.

bottom of page