top of page

Restauratie van monumenten

CAM nv heeft jaren ervaring in het restaureren en onderhouden van monumenten en erfgoederen. Hierbij verzorgen wij de volledige restauratie van begin tot einde.

Het begint met een gedetailleerde voorstudie, waarin de aard der materialen en de graad van aantasting wordt bepaald.

Vervolgens wordt er bepaald welke reinigings- en renovatietechnieken kunnen gebruikt worden om het monument of erfgoed terug in eer te herstellen. Dit kan gaan over het herstellen of vervangen van de fundering, het verplaatsen van het monument, het chemisch of mechanisch verankeren van het monument, de reiniging en de nabehandeling en het vernieuwen of herstellen van metaal- of smeedijzerwerk.

Om de authenticiteit zo veel mogelijk te bewaren, wordt zo weinig mogelijk gewerkt met nieuwe materialen.

Dit alles volgens de richtlijnen bepaald door de monumentenzorg diensten in België.

bottom of page